1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • سایت رسمی دکتر مسعود انصاری

    سایت رسمی دکتر مسعود

  • Dr Masoud Ansari 's Official Website

    Dr Masoud Ansari 's Official Website

Previous
Next
Downloads
Overview Search Downloads Submit file
Category: May 2012
Page: 1 of 1
Files:
ansari05-31-12

Download
Download

اخبار در مورد عذرخواهی موسوی اردبیلی  و پیشینه او (35 دقیقه)

سخنان مکارم شیرازی در مورد نوروز (30 دقیقه)

فدرالیسم چیست؟ (30 دقیقه)

شان نزول آیه ای از قرآن در مورد بریدن دست و پا بطور مورب! (20 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-31
205.35 MB
895
ansari05-30-12

Download
Download

سخنان خودمانی (20 دقیقه)

مثبت گرایی یا Positivism    چیست ؟ (20 دقیقه)

موسیقی (7 دقیقه)

ماجرای شهوت حضرت محمد نسبت به زن پسرخوانده اش (40 دقیقه)

شان نزول آیه  " گورتان را از خانه رسول گم کنید! " در قرآن (30 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-30
192.7 MB
899
ansari_05-24-12

Download
Download

اخبار (40 دقیقه)

موسیقی (10 دقیقه)

قرآن از کجا آمده است و هویت آن چیست؟ (70 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-24
203.48 MB
987
ansari_05-23-12

Download
Download

اخبار و موسیقی (60 دقیقه)

ماجرای نزول آیه "تبت یدا ابی لهب" چه بوده است و ابولهب چه کرده است؟ (60 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-23
204.32 MB
980
ansari_05-17-12

Download
Download

اخبار در مورد تغییر نام خلیج فارس در گوگل و تاریخچه این نام (50 دقیقه)

موسیقی (10 دقیقه)

آیات قرآن در مورد سکس با زنان شوهردار (26 دقیقه)

رنگین کمان (30 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-17
202.28 MB
865
ansari_05-16-12

Download
Download

اخبار و چیستان (28 دقیقه)

آواز در اسلام چه حکمی دارد؟ (20 دقیقه)

آزمایش علمی در مورد بیرحمی انسانها نسبت به یکدیگر (70 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-16
195.22 MB
1794
ansari_05-10-12

Download
Download

تعریف هنر و هنرمند ( به مناسبت فتوای قتل شاهین نجفی برای خواندن آهنگ نقی ) و شرح مصاحبه دکتر انصاری با یک تلویزیون اروپایی در مورد شاهین نجفی (60 دقیقه)

آمار بیدینی جوانان ایران (16 دقیقه)

مروری بر زندگینامه عایشه (30 دقیقه)

احکام اسلامی در مورد آواز خواندن (30 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-10
199.66 MB
861
ansari_05-09-12

Download
Download

اخبار در مورد فریبکاریهای باراک حسین اوباما و تغییر عقیده های متناوب اودر مورد همجنسگرایان (67 دقیقه)

فاطمه زهرا که بود و چگونه وفات کرد ؟ (40 دقیقه)

مقدمه ای بر فلسفه مثبت گرایی (13 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-05-09
200.85 MB
859
ansari_05-03-12

Download
Download

آیا خداوند قابل احترام است؟ (25 دقیقه)

آیا زنان محمد رسول الله قابل احترام هستند؟ (15 دقیقه)

غنیمت گیری های رسول الله و پیروی آخوندهای شیعه از ایشان (25 دقیقه)

موسیقی (10 دقیقه)

Armageddon (قیامت) چیست و چه اتفاقاتی در آن زمان خواهد افتاد؟ (45 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-06-20
200.58 MB
869
ansari_05-02-12

Download
Download

انتقاد دکتر مسعود انصاری از یکی از برنامه های "رادیو صدای ایران" در مورد خرافات (75 دقیقه)

فیلم سخنان یک آخوند بر ضد امام زمان (10 دقیقه)

مروری بر زندگی دیوژن حکیم (30 دقیقه)
Date
File size
Hits
2012-06-20
200.22 MB
851