1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • سایت رسمی دکتر مسعود انصاری

    سایت رسمی دکتر مسعود

  • Dr Masoud Ansari 's Official Website

    Dr Masoud Ansari 's Official Website

Previous
Next
Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: October 2011
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ma10-05-11

Download
Download

مروری بر اوضاع خراب ایران ( 30 دقیقه )

موسیقی و چیستان ( 15 دقیقه )

ادامه شرح حال احمد کسروی و چگونگی کشته شدنش  ( 50 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-04 21:12:05
172.55 MB
1467
ma10-06-11

Download
Download

پیش بینی یک نویسنده بزرگ عرب (دکتر عبدالصمد) درباره نابودی اسلام در آینده (23 دقیقه)

برخی از کم کاری های خود مردم ایران (10 دقیقه)

آیا نیروی های مغزی ما باعث انجام توسط اعمال میشوند یا نیروهای حسی ؟(10دقیقه)

چیستان و موسیقی ( 25 دقیقه )

افشاگری در مورد "ذبیح الله قدیمی" یکی از مدافعان اسلام ( 25 دقیقه )

مروری خلاصه بر "وجدان" و "وجدان مذهبی" و اخلاقیات ( 15 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-05 21:12:05
196.8 MB
1578
ma10-12-11

Download
Download

اخبار روز و واقعیاتی در مورد احمد باطبی ( 50 دقیقه )

موسیقی ( 12 دقیقه )

مروری بر کتاب " دین سازان بیخدا " آخرین تالیف دکتر مسعود انصاری ( 55 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-12 13:12:56
209.48 MB
1549
ma10-13-11

Download
Download

اخبار و موسیقی ( 43 دقیقه )

تاریخچه حکم اعدام در کشورهای مختلف ( 30 دقیقه )

آیا از بین بردن اعتقادات باعث بوجود آمدن "خلا" میشود ؟ و باید چیزی را جایگزین کرد؟ ( 30 دقیقه )

دفاع یک آخوند از امام جعفرصادق در برابر افشاگریهای دکتر انصاری (10 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-12 18:26:10
210.55 MB
1556
ma10-19-11

Download
Download

اخبار ( 30 دقیقه )

دروغگوییهای طرفداران اسلام در مورد آیات سوره نساء ( 40 دقیقه )

مروری بر چند تا از زنهای رسول الله ( 20 دقیقه )

موسیقی ( 10 دقیقه )

ادامه مرور کتاب "دین سازان بیخدا " و بخش مربوط به دین بهایی ( 10 دقیقه )

آیا سنگسار در قرآن هست؟ ( 10 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-19 10:13:02
233.93 MB
1579
ma10-20-11

Download
Download

اخبار در مورد کشته شدن سرهنگ قذافی ( 40 دقیقه )

نام چند خائن اصلی در ماجرای انقلاب 57  ( 25 دقیقه )

موسیقی ( 15 دقیقه )

ادامه مرور کتاب "دین سازان بیخدا" و ادامه بخش بهاییت ( 40 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-20 10:13:02
208.63 MB
1515
ma10-26-11

Download
Download

  "بهار عربی" یا  "رمستان اسلامی" ؟ ( 40 دقیقه )

اخبار و موسیقی ( 25 دقیقه )

گفتگو با سیاوش لشگری در مورد "جنبش رهایی از اسلام"  (20 دقیقه )

وجدان مذهبی و تفاوت آن با وجدان فلسفی ( 30 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-26 13:34:46
201.92 MB
1479
ma10-27-11

Download
Download

اخبار و موسیقی ( 50 دقیقه )

به دنیا آمدن و کودکی کوروش بزرگ و مقایسه آن با به دنیا آمدن و کودکی محمدبن عبدالله و مقایسه رفتار جنسی این دو نفر ( 70 دقیقه )
Created
Size
Downloads
2011-10-27 13:34:46
207.71 MB
1611