1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • سایت رسمی دکتر مسعود انصاری

    سایت رسمی دکتر مسعود

  • Dr Masoud Ansari 's Official Website

    Dr Masoud Ansari 's Official Website

Previous
Next
Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: June 2013
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
DrAnsari06-27-13

Download
Download

خودکشی پسر "حسن روحانی" به چه دلیلی بود و در آخرین نامه اش چه چیزی به پدرش نوشته بود؟ (10 دقیقه)

حسن روحانی از نگاه روزنامه واشینگتن تایمز (10 دقیقه)

درگذشت "تقی روحانی" و آنچه جمهوری اسلامی بااو کرد (4 دقیقه)

خبر و کلیپ (16 دقیقه)

پاسخ به تلفن یکی از بینندگان در ارتباط با روح (27 دقیقه)

تعریف "وجدان" و تفاوت میان وجدان انسانی و وجدان مذهبی (25 دقیقه)

شرح کوتاهی از شناسنامه امام زمان (25 دقیقه)




Created
Size
Downloads
2013-06-27 08:34:14
200.36 MB
1500
DrAnsari06-20-13

Download
Download

مروری بر زندگی و کارنامه سیاه حسن روحانی (65 دقیقه)

موسیقی ( 10 دقیقه)

Empathy و Sympathy در جامعه بیمار ایرانی برای توجیه جنایتهای حسن روحانی (35 دقیقه)

چیستان (5 دقیقه)

 




Created
Size
Downloads
2013-06-20 12:39:50
202.65 MB
1504
DrAnsari06-13-13

Download
Download

اخبار انتخابات (20 دقیقه)

شعارهای حسن روحانی (مردم شما را نمیخواهند! من از حقوق زنها دفاع خواهم کرد ! مشکل بیکاری جوانها ، ... ) اگر برنده انتخابات شود چقدر به واقعیت خواهند پیوست (20 دقیقه)

اخبار (20 دقیقه)

پسر جوانی بنام هاوارد باسکرویل Howard Conklin Baskerville چه کسی بود و برای ایران چه کرد؟ (30 دقیقه)

کلیپ (10 دقیقه)

قرآن ، کتاب ترس و تهدید (15 دقیقه)




Created
Size
Downloads
2013-06-13 06:45:57
193.52 MB
1708
DrAnsari06-06-13

Download
Download

حسن روحانی و قول دادنش برای بازگرداندن ارزش پاسپورت ایرانی به زمان شاه (12 دقیقه)

اخبار پراکنده در ارتباط با افاضات کاندیداهای فرهیخته! ریاست جمهوری و بیانیه شورای ملی (10 دقیقه)

تاریخچه بزرگترین امپراطوری اسلامی دنیا در ترکیه و موشکافی اعتراض اخیر مردم ترکیه بر ضد نمادهای اسلامی (20 دقیقهَ)

جرقه انقلاب در امریکا ، فرانسه ،و روسیه چگونه زده شد و درصورت بروز این جرقه در ایران چه روی خواهد داد (35 دقیقه)

چیستان و کلیپ (10 دقیقه)

یک خبر بسیار حیاتی برای یهودیان و مسیحیان (22 دقیقه)




Created
Size
Downloads
2013-06-06 07:55:29
202.79 MB
1437